PROFESYONEL SİTE YÖNETİMİ

bina-01Profesyonel kadrosu, karşılıklı güven ve şeffaflığa dayalı çalışma anlayışı ile müşterilerinin yaşam kalitelerine katkıda bulunmayı ilke edinmiş olan firmamız, Apartman/Sitenizin öncelikli olarak hukuka uygunluk ve sizlerin yaşamlarına katma değer sağlayacak bir şekilde yönetilmesi ve işletilebilmesi için gerekli yönetim sistemleri kurar.

Apartman / sitenizde yapılan genel kurulda yöneticiliğe Şirketimizin seçilmesini takiben başta Kat Mülkiyeti Kanunu olmak üzere yürürlükteki tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yöneticiye yüklediği görev ve sorumluluklar çerçevesinde Şirketimiz yöneticilik görevini üstlenir.

Yönetim Hizmetlerimiz;

 • Bina ya da site ile ilgili her türlü gelir ve gider belgelerinin işletme defterine işlenmesi.
 • Bankaya yatırılan aidat ve diğer gelirlerin işletme defterine işlenmesi.
 • Üçüncü şahıs ve firmalarla ilgili ödemelerin yapılması.
 • Aylık olarak hazırlanan gelir ve gider tablolarının kat maliklerine duyurulması,
 • Yıllık Faaliyet Raporunun; yıl sonunda Kat Malikleri Genel Kuruluna sunulması.
 • Kat maliklerine ve denetim kuruluna üçer aylık dönemler halinde faaliyet raporunun sunulması.
 • Borcunu ödemeyen kat maliklerine yasal işlem başlatılmadan önce borç bildiriminin yapılması.
 • İşletme Projesinin hazırlanması ve kat maliklerine tebliğ edilmesi.
 • Aidat ve diğer ortak giderleri ikazlara rağmen ödemeyen kat maliklerine noter kanalıyla ihtarname çekilmesi.
 • Aidat ve diğer ortak giderlerini noterden çekilen ihtarnameye rağmen ödemeyen kat maliklerine icra takibi yapılması ve dava açılarak alacakların tahsil edilmesi.
 • Üçüncü şahıs ve firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması.
 • Bina ya da site ile ilgili konularda doğabilecek üçüncü şahıs ve firmalarla olan hukuki ihtilafların takip edilmesi ve neticelendirilmesi.
 • Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin yapılması.
 • SGK İşyeri Bildirgesinin hazırlanması ve SGK ‘ya bildirilmesi.
 • Bina görevlisine ait özlük dosyasının hazırlanması.
 • SGK işe giriş işlemlerinin yapılması, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin düzenlenmesi.
 • Bina görevlisine ait Aylık Ücret Bordrosunun düzenlenmesi, maaş ödemesinin yapılması, yıllık ücretli izin kullandırılması ve yıllık ücretli izin bordrosunun düzenlenmesi.
 • Asansörlerin aylık periyodik bakım ve onarımının yaptırılması.
 • Bina ya da sitede kullanılan brülör ve kazan ile ilgili periyodik bakım ve onarım yaptırılması.
 • Bina ya da sitede bulunan yangın tüplerinin periyodik bakımlarının yaptırılması.
 • Dış cephe mantolama işlerinin yapılması, tadilat, bakım ve onarımının yaptırılması.
 • Bina ya da sitedeki ortak alanların elektrik, su tesisatlarında ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi.
 • Gerekli görüldüğü takdirde bina ya da sitenin ortak alanlarına ait boya, tadilat, tamir ve bakım işlerinin yaptırılması.
 • Bina ya da site ortak alanlarına ait temizliğin düzenli bir şekilde yapılmasının sağlanması.
 • Bina ya da site çevresinin temizliğinin yapılması, bahçe ve otopark temizliğinin yapılması.
 • Bina ya da sitenin haşere ve kötü kokuları engellemek amacıyla ilaçlamasının yaptırılması.
 • Bina ya da sitelere ihtiyaç duyulan güvenlik ekibinin tahsis edilmesi.
 • Bina ya da sitelerin güvenlik kameralarının, güvenlik alarmlarının taktırılması.
 • Hırsızlık gibi olaylara karşın her türlü tedbirlerin alınması.
 • Güvenlik ihlali esnasında güvenlik birimlerinin olay mahalline en kısa sürede yönlendirilmesi.

Siz Yönetim/Denetim Kurulu olarak her zaman site için alınacak kararların onay makamını oluştururken, biz ise faaliyetlerin sizin adınıza ve sizin direktifleriniz ile yönetilmesini, yürütülmesini,kontrolünü ve raporlanmasını sağlayacak performansların yönetimini gerçekleştiriyoruz.

 • Yönetim planının hazırlanması. Hazırlanmışsa Kat mülkiyeti kanununa uygunluğunun değerlendirilmesi,
 • İşletme Projesi’nin düzenlenmesi ve yönetim kurulunuzun onayına sunulması,
 • İşletme Projesi’nin ve aidatların tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi,
 • Aidatların maliklere hukuka uygun bir şekilde dağıtımın yapılması ve her malike bilgi verilmesi,
 • Yıllık olağan genel kurul ve olağanüstü genel kurul toplantılarının düzenlenmesi,
 • Apartman site hizmet görevlilerinin işe girişl ve çıkışların da Bölge Çalışma Müdürlükleri’ne bildirimi,
 • Apartman/Site adına gelen-giden evrakların tanzim edilmesi,
 • Apartman veya sitenin ihtiyacı olan asansör, elektrik, tesisat ustalarının çözüm ortaklarımız tarafından sağlanması. Yapılan işlerin denetlenmesi. Yapılan işler ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 • Ortak kullanım alanları olan çatı, merdiven boşluğu, dış cephe ve diğerlerine yönelik gerktiğinde bakım ve tadilat için fiyat tekliflerinin alınması,
 • Teklif verilen firmaların seçimi ve uygun fiyata en kaliteli şekilde işin yapılmasının sağlanması için sözleşme yönetimi,
 • Apartman / Site masraf ve faturalarının deftere işlenmesi ve her ay kat maliklerinin denetimine sunulması,
 • Gerekli sigortaların ( deprem vs) yapılması,
 • Defterlerin ve diğer resmi evrakların yıllık noter onayı vb. resmi işlemlerin yapılması,
 • Apartman/Site de görevli personel için kıdem tazminatı fonu ayrılması gibi idari konuların yürütülmesi,
 • Ödeme yapmayan kat maliki ve kiracılar hakkında icra işlemlerinin yürütülmesinin sağlanması.

Web sitesinin hosting süresi doldu ve yakında yayından kalkacaktır. Web tasarım sorumlunuzla iletişim kurarak hosting süresini uzatabilirsiniz.