Apartman ve Site Sakin Bildirim Formu

Sakin Bildirim Formu ve Kimlik Bildirme Belgesi

Apartman ve site yönetimlerinin anagayrimenkulde yaşayan; malik, kiracı veya herhangi bir hakka dayanmak suretiyle bir şekilde oturan kişilerin tanınmasını,

Öncelikle belirtmek isteriz ki, apartman ve site yönetimlerinin bu kişisel bilgileri toplaması 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’na (“KBK”) ve “Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmeliği’ne” (“KBKUY”) yine 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’na göre yasal yükümlülükleridir.

KBK’nun 1. maddesinde “özel veya resmi, her türlü konaklama, işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve ayrılanlar ile araç kiralayan gerçek ve tüzel kişilerin kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi" nin sözkonusu kanuna gore yapılacağı ifade edilmekte, 2. maddesinde “günübirlik kiralanan evler, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş- ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar.” “demekle, Apartman ve Site Yönetimlerinin de sorumlu olduğunu ifade etmektedir. KBK’nun 7.a) maddesinde “Geçici yer değiştirmelerde; Konutlarda 30 günden fazla kalacak misafir için aile reisi; üç gün içinde kolluk örgütüne verilir.” demektedir.

Yine 13.07.1974 tarihli ve 14944 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik” (“KBKUY”) gereğince yönetmelik kapsamında 2. maddesinde “konutlarda sürekli veya geçici olarak kalanlar, çalışanlar veya konutlarını değiştirenlerin" yönetmelik hükümlerine tabi olduğunu belirtmekte, oturanlar ile ilgili olarak yükümlülüğün yönetmeliğin 13. maddesine göre “yerleşmek amacı ile şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki konutlarda oturmakta olan ailelerin reisleri kendileri ile birlikte sürekli olarak oturan kişilerin tamamının toplu olarak, aralarında aile bağı olmaksızın kalan kişiler ile tek başlarına yaşayanlar, kendilerinin kimliklerini form 5'deki Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesine yazarlar, iki nüsha ve18 yaşını bitirmiş olanlar için fotoğraflı olarak düzenleyecekleri bu belgeleri mahalle veya köy muhtarlarına onaylatarak üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verirler. Yabancılar için 5683 sayılı Kanunun 14. maddesi hükmü saklıdır." demektedir.

Web sitesinin hosting süresi doldu ve yakında yayından kalkacaktır. Web tasarım sorumlunuzla iletişim kurarak hosting süresini uzatabilirsiniz.