Site ortak kullanım alanlarının sigortası!

Site ortak kullanım alanlarının sigortası!

Site / apartman sakinleri, ortak yaşam alanlarında her gün birbirinden farklı birçok riskle karşı karşıya kalıyor. Bu da yöneticilere ortak alanların güvenliği açısından önemli sorumluluklar yüklüyor.


1-) Üzerindeki yapı, yapılar arsası ve makine ekipmanı ile birlikte bir bütün olarak sitenin sigorta ettirilmesi, kat malikleri / temsilciler kurulunun bu konuda alacağı bir kararla mümkündür.

2-) Bu karar alındıktan sonra yönetim kurulu hukuki-mali-idari-sosyal boyutlu bir çalışma yapar ve muteber gördüğü firmalardan teklifler alır.

3-) Bu teklifleri değerlendirmeK üzere kurul, bir komisyon oluşturmamışsa, yönetim kurulu dışarıdan da destek alarak teklifleri değerlendirir.

4-) Sigorta bedelini, risklerin değerlendirme – ekspertiz raporu belirlemesine rağmen, kurulun ayırdığı bir bütçe varsa, bazı kalemlerde yapılacak tasarruflar ile denk bütçe prensibine azami ölçüde sadık kalınır.

5-) Kat malikleri, sigorta bedeline arsa payları oranında katılır. Yönetim planında bunun dışında bir hüküm varsa geçersizdir. Aynı şekilde oluşacak risk gerçekleşmesi durumunda alınacak olan sigorta bedelinin kat malikleri arasında paylaştırılması ve gerekli yerlere harcanması esastır.

6-) Deprem sigortası, bağımsız bölüm sigortası vb. sigorta ettirmeler, site ortak alanlarının sigorta ettirilmesinden farklı ve kanun, yönetmelik, mevzuata maddelerine ve sözleşme hükümlerine tabidir.

Web sitesinin hosting süresi doldu ve yakında yayından kalkacaktır. Web tasarım sorumlunuzla iletişim kurarak hosting süresini uzatabilirsiniz.