Site Yönetim Kurullarının hesap verme zorunluluğu

Site yönetim kurullarının hesap verme zorunluluğu !

* Sitenin, gelirlerini toplamak ve giderlerini ödemek ile kat malikleri / temsilciler kurulunca yetkili kılınan yönetim kurulları, yaptığı işlemlerin / faaliyetlerin hesabını kurula vermekle yükümlüdür.


* Yönetim kurulu bu yükümlülüğünü tuttuğu karar defteri ve işletme (muhasebe) dokümanları kurulun denetimine sunmakla yerine getirir. Kurul, bir denetim heyeti / kurulu atasa bile, asıl denetim (ibra değerlendirmesi) yönetimi atayan kurulca yapılır.

*) Hesap verme yükümlülüğü, yönetim planında gösterilen zamanlarda yerine getirilir. Şayet yönetim planında böyle bir zaman belirlenmemişse, her takvim yılının birinci ayı içinde hesap verilir.

* Kat maliklerinin / temsilcilerin yarısının istemesi halinde ise, istekte bulunan kat maliklerinin / temsilcilerin arsa payları toplamının ne olduğuna bakılmaksızın hesaplar her zaman talep edenlerin değerlendirmesine açılır.

* Hesap verme yükümlülüğü kat malikleri / temsilciler kuruluna karşı yerine getirilir. Hesapların gösterilmesi yükümlülüğü ise,hesap vermekten farlı bir yükümlülük olduğundan, yönetici istemde bulunan kat maliklerine defterlerin kopyalarını vermekle yetinebilir.

* Sonuçta, kanunda belirtilen “kat maliklerinin yarısı” oranının, olağanüstü çağrı gereklilik nisabından (1/3) fazla olmasından dolayı da yönetici , hesapları göstermek yerine, temsilciler kurulunu olağanüstü toplantıya çağırıp, hesap verme yoluna gidebilir.

* Hesapların sıklıkla gösterilmesinin istenmesi de mümkündür. Bu konuda yönetim kurulu güvensizlikten dolayı alınganlık gösteriyorsa, istifa edebilir, bu istifa ilk kurulda, genel kurula hesap vermesini engellemez.

* Basiretli bir yönetim kurulu, kanunda belirtildiği şekilde, denetim kurulunun yapacağı üç aylık denetimlere endeksli-paralel veya raporu olduğu gibi askıya çıkararak şeffaflıkla, hem kanunda belirtilen hesapların gösterilmesi yükümlülüğünü yerine getirmiş, hem de olası güvesizlik ortamlarını engellemiş olur.

Konu Kat Mülkiyeti Kanununun 39. Maddesinde işlenmektedir.

Web sitesinin hosting süresi doldu ve yakında yayından kalkacaktır. Web tasarım sorumlunuzla iletişim kurarak hosting süresini uzatabilirsiniz.