Enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu ?

Apartman ve Sitelerde Enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu

Son dönemlerde en çok sorulan sorulardan olan Binalarda enerji kimlik belgesi edinme zorunluluğu kapsamında, Enerji Kimlik Belgesi nedir? ne zamandan itibaren geçerlidir, kanun maddesi nedir? v.b. konuları ile ilgili yazımız...

1. Enerji Kimlik Belgesi (EKB) nedir?

Enerji Kimlik Belgesi; bir binanın enerji performansını gösteren belgedir. Binanın enerji performansının belirlenmesinde; ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma ve sıcak su hazırlama sistemlerinin verimli olup olmadığı gibi özellikler dikkate alınır. Bu sistemlerin verimlilikleri belirli aralıklarla ölçülerek bir rapor düzenlenir. Aksayan yönler varsa bina yönetiminin bunları en kısa zamanda gidermesi istenir. Bu belgeye göre binalar, A (en verimli bina), B, C, D, E, F ve G (en verimsiz bina) aralığında bir “Enerji Sınıfı” içerisinde yer alır. Enerji Kimlik Belgesi’nin bir nüshası, bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yere asılır. EKB binanın tamamı için hazırlanır. İsteğe bağlı olarak, kat mülkiyetine haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için de ayrı ayrı EKB düzenlenebilir.

2. Enerji Kimlik Belgesi almak zorunlu mu?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mevcut binalar için 2 Mayıs 2017’den itibaren zorunlu hale gelecek binalar ve bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi (EKB) aranması şartını, 28 Nisan 2017’de Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 1 Ocak 2020'ye erteledi.

Yayımlanan yeni yönetmelikle, "Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi Enerji Kimlik Belgesi'nin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir." maddesine "1 Ocak 2020 tarihine kadar uygulanmaz." hükmü eklenerek, uygulama ertelendi.

Buna göre, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında her binanın alması gereken ve binaların enerji tüketimi ile CO2 emisyon değerlerini gösteren yasal bir belge olma özelliğini taşıyan Enerji Kimlik Belgesi'ne ilişkin de çeşitli düzenlemeler yapıldı.

3. Mevcut ve yeni bina tanımı nedir?

“Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için, 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar “yeni bina”, bu tarihten önce yapı ruhsatı almış olan binalar “mevcut bina” olarak değerlendirilir. Dolayısıyla, 01 Ocak 2011 tarihi EKB işlemleri için milat özelliği taşır.

4. Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almak için mantolama yaptırmak zorunda mıyım?

Zorunlu olan; mantolama yaptırmak değil, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla mevcut ve yeni tüm binaların Enerji Kimlik Belgesi almış olmasıdır. Bina sahiplerinin EKB alarak, binalarının enerji performansını beyan etmesi yeterlidir. Halk arasında mantolama olarak bilinen ısı yalıtım uygulaması, yönetmeliklerde adı geçen bir uygulama olmadığı gibi, yetersiz ve yanlış bilgilenme nedeniyle kamuoyunda enerji verimliliği için zorunlu olduğu gibi yanlış bir algılama bulunmaktadır.

5. Enerji Kimlik Belgesi’nde binamızın enerji performansı en az hangi değerde olmalıdır?

Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği gereğince, mevcut ve yeni binalar birbirinden farklı yükümlülüklere sahiptir. Yeni binaların asgari C sınıfı Enerji Kimlik Belgesi’ne (EKB) sahip olması gerekirken, mevcut binalar A ile G aralığında herhangi bir enerji sınıfına sahip Enerji Kimlik Belgesi’ne (EKB) sahip olabilir.

6. Enerji Kimlik Belgesi’nin yaptırımı var mı?

28 Nisan 2017’de Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi Enerji Kimlik Belgesi'nin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir." maddesine "1 Ocak 2020 tarihine kadar uygulanmaz." hükmü eklenerek, uygulama ertelenmiştir.

7. Enerji Kimlik Belgesini nasıl ve nereden alabilirim?

Enerji Kimlik Belgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından düzenlenir.

8. Enerji Kimlik Belgesi ne kadar süreyle geçerlidir?

EKB 10 yıl süreyle geçerlidir. Binada yıllık birincil enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması durumunda, belgenin 1 yıl içinde yenilenmesi gerekir.

Daha fazla bilgi için : BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170428-1.htm

Web sitesinin hosting süresi doldu ve yakında yayından kalkacaktır. Web tasarım sorumlunuzla iletişim kurarak hosting süresini uzatabilirsiniz.