Doğru site yönetimi için...

Doğru Site Yönetimi İçin

Merhaba, bu yazımızda, uzmanlar tarafından hemfikir olunan ve ön planda tutulması gereken önemli noktalara dikkat çekilerek Doğru site yönetimi için önemli olan faktörleri kısa başlıklar altında toplamaya çalıştık.

Site Yönetimi ; 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ve bu kanuna endeksli olarak hazırlanmış Yönetim Planı / bu kanunun atıf yaptığı diğer kanun ve yönetmelikler çerçevesinde atanmış veya seçilmiş , Yönetici/Yönetim Kurulları-Denetici/Denetim Kurulları,Kat Malikleri Genel Kurulları , Temsilciler Kuruları vb. Yönetim Organları üzerinden tanımlı konu ve alanlarda, hukuki-mali-idari-sosyal boyutlu bir yapıda, personel, malzeme, eğitim, dokümantasyon, geliştirici faaliyetler çerçevesinde; güvenlik, temizlik, teknik, idari işlerden oluşan dört temel hizmeti apartman – site sakinler memnuniyeti ve emlak değerini artırıcı vizyon üzerinden idari ve saha hizmetlerini tahmini denk bütçe yaklaşımı ile mevzuatlar çerçevesinde, hakimin müdahalesine açık olarak gerçekleştirme sürecidir.

Doğru site yönetimi için;

1)Özel/ Genel/Temsilciler Kurulunun :
Sürdürülebilir site sakinleri memnuniyeti ve emlak değer artışını sağlamak

2) Yönetim Kurullarının:
Siteyi daha güvenli, daha temiz, daha bakımlı, sakinlerin kendini özel hissedebileceği yaşam alanları oluşturmak

3) Denetim Kurullarının Görevi:
Asgari üç ayda bir site yönetim kurulu faaliyet, kayıt ve işletme harcamalarının, kat mülkiyeti kanunu, yönetim planı ve genel kurul karalarına göre denetlemek ve denetim sonucunu rapor halinde kat maliklerine yayınlamak.

4) Yönetimlerinin Yapısalı:
Uzlaşmacı, hukuki, şeffaf, sosyal, etkin idari yapısalı oluşturmak.

5) Yönetimlerinin Organizasyonu:
Eğitimli personel, doğru malzeme, rutin eğitim, standardize prosedür, dış kontrol mekanizmaları, iyi niyetli ve şeffaf, güçlü iletişim, hızlı sorun çözme, çerçevesinde.

6) Yönetimlerinin Müdürü:
Zeki, kurnaz değil, çalışkan ve analitik, sertifikalı, hizmetten zevk alan, insan ilişkilerinde güçlü, analitik düşünebilen, pratik çözümler üretebilen, yönetmen.

Web sitesinin hosting süresi doldu ve yakında yayından kalkacaktır. Web tasarım sorumlunuzla iletişim kurarak hosting süresini uzatabilirsiniz.