Site Yönetimine Profesyonel Yaklaşım

Site Yönetimine Profesyonel Yaklaşım

Çok katlı, daireli binaların, sosyal tesislerin bulunduğu sitelerin ve rezidansların oluşması, bu binalarda toplu ve kalabalık yaşayan insanların kullandıkları ortak alanların yönetilmesini gündeme getirmektedir.

Uygulamada, her sene yeni bir kişi yöneticilik görevini isteksizce üstlenmekte; eski yönetici görevini devrederken sadece mali devir yapmakta birikim, deneyim ve öngörülerini yeni yöneticiye aktaramamaktadır. Amatör yönetici de doğru bütçe yönetimi, doğru planlama yapamamakta, sorunları çözmede insan kaynağını, çağdaş araç ve gereçlerini kullanamamaktadır. Aslında bu durumun altında yatan temel neden Yönetime seçilen kişinin asıl işinin Yöneticilik olmamasıdır.

İlk bakışta fark edilemeyen yönetim aksaklıkları bütçede büyük emek, para, bilgi ve zaman kayıplarına yol açmaktadır. Günümüzde hemen her apartmanda yaşanan bu sorunlar, kat maliklerini yeni ve daha gerçekçi bir yönetim anlayışını benimsemeye yönlendirmektedir. Böylesi bir durumun tek ve kesin çözümü ise en çağdaş yaklaşım olarak bina, site yönetiminin profesyonel hale getirilmesidir.

Site Yönetimi; 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ve bu kanuna endeksli olarak hazırlanmış Yönetim Planı / bu kanunun atıf yaptığı diğer kanun ve yönetmelikler çerçevesinde atanmış veya seçilmiş, Yönetici/Yönetim Kurulları-Denetici/Denetim Kurulları, Kat Malikleri Genel Kurulları, Temsilciler Kurulu vb. Yönetim Organları üzerinden tanımlı konu ve alanlarda, hukuki-mali-idari-sosyal boyutlu bir yapıda, personel-malzeme-eğitim-prosedür dörtgeninde; güvenlik-temizlik-teknik -idari işlerden oluşan dört temel hizmeti sakinler memnuniyeti ve emlak değerini artırıcı vizyon üzerinden idari ve saha hizmetlerini denk bütçe yaklaşımı ile mevzuatlar çerçevesinde, hakimin müdahalesine açık olarak gerçekleştirme sürecidir.

Site Yönetimlerinin amacı; tanımlı site alanının daha temiz, daha bakımlı, daha güvenli, sakinlerin kendini özel hissedebileceği sosyal bir yaşam alanı oluşturarak, sakinler memnuniyeti ve emlak değerini artırmaktır.

Bu amaca ulaşmak için, güçlü mali-etkin hukuki-verimli idari ve mozaik bir sosyal yapıda, personel-malzeme-eğitim-prosedür dörtgeninde; yine dört temel hizmet olan güvenlik-temizlik-bakım-idari organizasyonu profesyonel iş akışı ve işleyişi istikametinde kübik bir operasyon tasarlanmalı, uygulanıp, geri bildirimlerle güncellenmelidir.

Böyle bir operasyonu kapalı sistem, tek-kendi örnekli yönetim çabasından ziyade bir çok sitede yaptığı danışmanlık ve akademik süreçleri yönetmişlikten dolayı büyük tecrübe ve vizyona sahip YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMET desteği ile karşılamak daha akıllıca olmaktadır.

Web sitesinin hosting süresi doldu ve yakında yayından kalkacaktır. Web tasarım sorumlunuzla iletişim kurarak hosting süresini uzatabilirsiniz.